THI CÔNG HỆ THỐNG XỬ LÝ BỤI NHÀ XƯỞNG

THIẾT BỊ VÀ PHỤ KIỆN THÔNG GIÓ

thông tin liên hệ
Mr. HẢO
- 0934 881 679

Chia sẻ lên:
Hút bếp

Hút bếp

Xem thêm các sản phẩm liên quan
Bích ống xoắn D100-D1600
Bích ống xoắn D100-D1600
Bích ống xoắn  D100-D1600
Bích ống xoắn D100-D1600
Co vuông
Co vuông
Co, tê
Co, tê
Hút bếp
Hút bếp
Mặt bích
Mặt bích
Van điều chỉnh
Van điều chỉnh
Bích nối ống từ D100 đến D1200
Bích nối ống từ D100 đến D1200
Côn thu ống gió tròn
Côn thu ống gió tròn
Côn thu ống gió vuông
Côn thu ống gió vuông
Hộp gió
Hộp gió
Ống nhánh Y - Branch
Ống nhánh Y - Branch
Tee ống tròn
Tee ống tròn