THI CÔNG HỆ THỐNG XỬ LÝ BỤI NHÀ XƯỞNG

THIẾT BỊ VÀ PHỤ KIỆN THÔNG GIÓ

thông tin liên hệ
Mr. HẢO
- 0934 881 679

Mr. TÂM
- 0978129821

Chế tạo và lắp đặt hệ thống thông gió nhà xưởng, tầng hầm

Hệ thống thông gió nhà xưởng
Hệ thống thông gió nhà xưởng
Hệ thống thông gió nhà xưởng
Hệ thống thông gió nhà xưởng
Lắp đặt quạt thông gió
Lắp đặt quạt thông gió
Làm mát bằng tấm cooling pad
Làm mát bằng tấm cooling pad
Hệ thống thông gió nhà xưởng
Hệ thống thông gió nhà xưởng
Hệ thống thông gió nhà xưởng
Hệ thống thông gió nhà xưởng
Hệ thống thông gió nhà máy sản xuất bông
Hệ thống thông gió nhà máy sản xuất bông