sản phẩm dịch vụ

thông tin liên hệ
Mr. HẢO
- 0934 881 679

Mr. TÂM
- 0978129821

Phụ kiện ống gió

BÍCH ỐNG XOẮN D100-D1600
BÍCH ỐNG XOẮN D100-D1600
BÍCH ỐNG XOẮN D100-D1600
BÍCH ỐNG XOẮN D100-D1600
Bích nối ống từ D100 đến D1200
Bích nối ống từ D100 đến D1200
Côn thu ống gió tròn
Côn thu ống gió tròn
Côn thu ống gió vuông
Côn thu ống gió vuông
Hộp gió
Hộp gió
Ống nhánh Y - Branch
Ống nhánh Y - Branch
Tee ống tròn
Tee ống tròn